Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 20:40 PM (GMT+7)
10 vị tướng lẫy lừng nhất thế giới khiến kẻ thù kinh sợ: Việt Nam có 2 người

10 vị tướng lẫy lừng nhất thế giới khiến kẻ thù kinh sợ: Việt Nam có 2 người2

Alexander Đại đế, Thành Cát Tư Hãn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là 3 trong số những danh tướng lẫy lừng trong lịch sử quân sự...