Thứ Tư, ngày 16/10/2019 09:20 AM (GMT+7)
10 đế vương đánh trận nổi danh sử Việt, khiến ngoại bang kinh sợ

10 đế vương đánh trận nổi danh sử Việt, khiến ngoại bang kinh sợ1

An Dương Vương được cho là khai sinh ra nghệ thuật chiến tranh du kích. Trên chiến trường, Quang Trung - Nguyễn Huệ chỉ có tiến,...