Thứ Ba, ngày 17/09/2019 09:36 AM (GMT+7)
Con người vô tình làm lộ vị trí suốt 100 năm, thành "miếng mồi" cho người ngoài hành tinh?

Con người vô tình làm lộ vị trí suốt 100 năm, thành "miếng mồi" cho người ngoài hành tinh?

Ánh sáng rực rỡ con người tạo ra trong một thế kỷ phát triển trở lại đây có thể thu hút sinh vật ngoài hành tinh thông minh ở sâu...