Thứ Bảy, ngày 17/08/2019 22:26 PM (GMT+7)
50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Cái thiện lớn nhất là nhân dân

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Cái thiện lớn nhất là nhân dân

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói là trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai, bất kể chúng ở cương vị gì, chúng làm...