Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 02:05 AM (GMT+7)
4 tháng, giải quyết cho gần 4.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam

4 tháng, giải quyết cho gần 4.000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam2

Năm 2019, theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong thời gian khoảng 4 tháng, Bộ thừa uỷ quyền giải quyết cho gần 4.000 trường hợp xin...