Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 15:40 PM (GMT+7)
Nở rộ tình trạng bán nhà 2 giá

Nở rộ tình trạng bán nhà 2 giá3

Tại nhiều dự án bất động sản, ngoài tiền nộp theo Hợp đồng mua bán, mỗi khách hàng mua căn hộ phải nộp thêm khoản tiền ngoài hợp...