Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 22:17 PM (GMT+7)
Vừa phá kỷ lục doanh thu 200 tỷ, Ngô Thanh Vân tuyên bố làm tiếp “Hai Phượng” phần 2

Vừa phá kỷ lục doanh thu 200 tỷ, Ngô Thanh Vân tuyên bố làm tiếp “Hai Phượng” phần 2

Phần 2 của "Hai Phượng" sẽ xoay quanh nhân vật trùm giang hồ Thanh Sói, và cũng là dịp để Ngô Thanh Vân tìm kiếm "đả nữ" mới của làng...