Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:28 PM (GMT+7)
Cơ hội ngàn vàng đến: Dàn trận, tóm sống đại hổ chúa khổng lồ 7m

Cơ hội ngàn vàng đến: Dàn trận, tóm sống đại hổ chúa khổng lồ 7m

Cơ hội ngàn vàng đã đến, nhóm thanh niên bản dàn trận tóm sống con rắn chúa khổng lồ này. Người xông vào đè phần đuôi, người đè...