Thứ Bảy, ngày 17/08/2019 21:57 PM (GMT+7)
Ngô Thì Nhậm và nước cờ cho 290.000 quân Thanh "ngủ trọ" một đêm

Ngô Thì Nhậm và nước cờ cho 290.000 quân Thanh "ngủ trọ" một đêm1

Bằng “Nước cờ Tam Điệp” đi vào sử sách, Ngô Thì Nhậm cho 290.000 quân Thanh ngủ trọ một đêm trước khi đuổi chúng chạy thoát thân...