Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 05:51 AM (GMT+7)
Chuyên gia: Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra chiến tranh nếu không kiềm chế

Chuyên gia: Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra chiến tranh nếu không kiềm chế

Mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc ngày nay giống mâu thuẫn giữa Mỹ và Nhật Bản trước thời điểm Nhật tấn công Trân Châu Cảng, một...