Thứ Hai, ngày 09/12/2019 02:09 AM (GMT+7)
3 đứa trẻ bỏ dép trên bờ và phát hiện đau lòng dưới cống nước

3 đứa trẻ bỏ dép trên bờ và phát hiện đau lòng dưới cống nước

Khi phát hiện những đôi dép để trên bờ nhưng không thấy người đâu, một số thanh niên đã nhảy xuống cống tìm kiếm người đuối nước.