Thứ Hai, ngày 20/05/2019 23:46 PM (GMT+7)
Cao Bằng học kinh nghiệm tinh gọn bộ máy, hút đầu tư của Quảng Ninh

Cao Bằng học kinh nghiệm tinh gọn bộ máy, hút đầu tư của Quảng Ninh

Tại cuộc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn đánh giá Quảng Ninh có nhiều...