Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:00 PM (GMT+7)
4 “phú gia địch quốc” của Lương Sơn, người thứ 4 là cái tên bất ngờ

4 “phú gia địch quốc” của Lương Sơn, người thứ 4 là cái tên bất ngờ

Nguồn gốc xuất thân và gia cảnh 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trước khi hội tụ tại Bến nước là rất khác nhau. Có người lang bạt kì hồ...