Thứ Hai, ngày 20/05/2019 09:39 AM (GMT+7)
Sự thay đổi không ngờ của Crimea sau 5 năm sáp nhập vào Nga

Sự thay đổi không ngờ của Crimea sau 5 năm sáp nhập vào Nga

Hiện nay, Crimea là một trong những khu vực phát triển năng động nhất của Nga. Mức độ và chất lượng cuộc sống của người đân Crimea...