Thứ Hai, ngày 09/12/2019 06:22 AM (GMT+7)
Nokia tuyên bố đang nắm giữ 2.000 bằng sáng chế liên quan mạng 5G

Nokia tuyên bố đang nắm giữ 2.000 bằng sáng chế liên quan mạng 5G

Nokia đã khai báo hơn 2.000 sáng chế đồng dạng cần thiết để phát triển 5G.