Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 16:48 PM (GMT+7)
Lâm Đồng: Sau chấm thẩm định tuyển công chức, 7 người đỗ thành trượt

Lâm Đồng: Sau chấm thẩm định tuyển công chức, 7 người đỗ thành trượt1

Bài thi công chức của 17 thí sinh tại Lâm Đồng được chấm phúc khảo từ rớt thành đậu đã được chấm thẩm định lại và kết quả có 7...