Thứ Hai, ngày 21/10/2019 13:17 PM (GMT+7)
Lào Cai: Văn Bàn lập nhiều kỳ tích trong xây dựng NTM

Lào Cai: Văn Bàn lập nhiều kỳ tích trong xây dựng NTM

Sau hơn 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã lập được nhiều...