Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 08:50 AM (GMT+7)
Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không thuộc cấp bậc nào trong Phật Giới

Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không thuộc cấp bậc nào trong Phật Giới

Đấu chiến thắng Phật chính là thành quả xứng đáng dành cho Tôn Ngộ Không sau bao gian khó trên hành trình bảo vệ Đường Tăng đến...