Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:22 PM (GMT+7)
ĐBQH thắc mắc 2 Bộ có kết luận khác nhau về vụ án Hoàng Công Lương

ĐBQH thắc mắc 2 Bộ có kết luận khác nhau về vụ án Hoàng Công Lương1

Đại biểu quốc hội Mai Thị Phương Hoa thắc mắc vì sao Bộ Công an và Bộ Y tế lại kết luận khác nhau về nguyên nhân 9 bệnh nhân tử...