Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 06:46 AM (GMT+7)
Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không...