Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 19:33 PM (GMT+7)
HoREA kiến nghị giữ nguyên khung giá đất để tránh thị trường ngầm

HoREA kiến nghị giữ nguyên khung giá đất để tránh thị trường ngầm

Nếu khung giá đất tăng, kéo theo bảng giá đất tăng, nghĩa vụ tài chính của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp tăng. Khi đó, một...