Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 11:34 AM (GMT+7)
Lợi ích nhiều mặt từ canh tác lúa thông minh

Lợi ích nhiều mặt từ canh tác lúa thông minh

Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu là chương trình do Công ty CP Phân bón Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông...