Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 14:49 PM (GMT+7)
Chuyện về 4 người đàn ông mất cùng một ngày ở Tiền Giang

Chuyện về 4 người đàn ông mất cùng một ngày ở Tiền Giang

Bốn ông là bốn vị anh hùng. Không sinh cùng năm nhưng họ đã chết cùng ngày cùng tháng.