Chủ Nhật, ngày 21/07/2019 02:57 AM (GMT+7)
Vụ án thi cử nổi tiếng nhất sử Việt: "Quan gian lận" thoát chết gang tấc

Vụ án thi cử nổi tiếng nhất sử Việt: "Quan gian lận" thoát chết gang tấc

Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, để hạn chế đến mức thấp nhất các gian lận, triều đình đã đưa ra các quy định nghiêm...