Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 11:33 AM (GMT+7)
8 vũ khí của người Việt khiến kẻ thù khiếp sợ

8 vũ khí của người Việt khiến kẻ thù khiếp sợ

Nỏ Liên Châu, súng thần cơ, Ô Long đao... là những vũ khí của người Việt từng khiến kẻ thù khiếp sợ.