Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 21:30 PM (GMT+7)
Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư chậm, nhiều đơn vị bị phê bình

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư chậm, nhiều đơn vị bị phê bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 70%, giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá kiểm...