Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 06:05 AM (GMT+7)
Bất cập dự án BOT: Có đùn đẩy trách nhiệm giữa Bộ chủ quản và địa phương?

Bất cập dự án BOT: Có đùn đẩy trách nhiệm giữa Bộ chủ quản và địa phương?

Chuyên gia cho rằng, những tồn tại, bất cập tại dự án BOT còn nhiều nhưng nguyên nhân chưa được chỉ ra một cách rõ ràng, chỉ thấy...