Thứ Tư, ngày 19/02/2020 09:24 AM (GMT+7)
Quan tham TQ bề ngoài nho nhã nhưng làm chuyện tày trời, từng qua đêm với 27 người đẹp

Quan tham TQ bề ngoài nho nhã nhưng làm chuyện tày trời, từng qua đêm với 27 người đẹp

Lợi dụng vị trí đặc thù được thường xuyên tiếp xúc với cơ quan đầu não, quan tham này đã “do thám” nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của...