Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 06:05 AM (GMT+7)
Chuyên gia Nhật Bản tắm sông Tô Lịch gửi lời cảm ơn Thủ tướng

Chuyên gia Nhật Bản tắm sông Tô Lịch gửi lời cảm ơn Thủ tướng

Chuyên gia Nhật Bản gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và các bộ, ban ngành đã tạo điều kiện cho việc thí điểm...