Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:40 PM (GMT+7)
Hết hạn thanh tra chế phẩm Redoxy-3C, vì sao Hà Nội chưa công bố?

Hết hạn thanh tra chế phẩm Redoxy-3C, vì sao Hà Nội chưa công bố?

Đã hết thời gian thanh tra việc sử dụng chế phẩm độc quyền xử lý nước Redoxy-3C, tuy nhiên đến nay TP. Hà Nội vẫn chưa công bố kết...