Thứ Hai, ngày 21/10/2019 14:36 PM (GMT+7)
Chuyện hồi sinh thần kỳ của trạng nguyên vang danh sử Việt

Chuyện hồi sinh thần kỳ của trạng nguyên vang danh sử Việt

Vũ Duệ (1468 - 1522) là vị Trạng nguyên thứ 18 của nền khoa cử Nho học Việt Nam, không chỉ nổi danh về tài năng, học vấn và khí...