Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:35 PM (GMT+7)
Danh hài Chiến Thắng "gây sốt" đoán ĐT Việt Nam ghi 2 bàn: "Cho Thái thua thảm ê chề..."

Danh hài Chiến Thắng "gây sốt" đoán ĐT Việt Nam ghi 2 bàn: "Cho Thái thua thảm ê chề..."

"Một khi tất cả đồng lòng/ Thì Việt Nam tớ sẽ không ngại gì/ Bạn nên sợ từ giờ đi/ Đội tớ sẽ ghi 2 bàn..." - Danh hài Chiến Thắng...