Thứ Tư, ngày 22/05/2019 08:11 AM (GMT+7)
Mai Hắc Đế chỉ huy liên quân Đông Nam Á đại chiến giặc phương Bắc

Mai Hắc Đế chỉ huy liên quân Đông Nam Á đại chiến giặc phương Bắc

Vua Chân Lạp là Hồ A Khiêm cho tướng Tham Ninh Na và vua Lâm Ấp là Phạm Hồ Dĩnh cho tướng Chư Hương An thống lĩnh quân đội, mỗi...