Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 06:32 AM (GMT+7)
Kỷ luật cảnh cáo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An

Kỷ luật cảnh cáo Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An

Đại tá Phạm Phú Phước cùng hai lãnh đạo Đồn biên phòng Bình Hiệp bị kỷ luật sau vụ thiếu úy biên phòng bắn nhiều người rồi tự sát.