Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 12:48 PM (GMT+7)
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế quản lý condotel

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế quản lý condotel1

Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu...