Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:03 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng làm việc tại Đắk Lắk, Đắk Nông

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng làm việc tại Đắk Lắk, Đắk Nông

Cuối tuần qua, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân...