Thứ Tư, ngày 11/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.