Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 14:50 PM (GMT+7)
Người dân khu 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm chọn phương án đất đổi đất

Người dân khu 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm chọn phương án đất đổi đất1

Thông tin mới nhất vụ Thủ Thiêm (TP.HCM), nếu theo phương án đó, toàn bộ đất của 331 hộ dân thuộc khu 4,3ha sẽ được quy đổi ra đất...