Thứ Ba, ngày 21/05/2019 01:40 AM (GMT+7)
"Không ai chống lưng cho Bách Đạt An bán đất chưa hợp lệ cho dân"

"Không ai chống lưng cho Bách Đạt An bán đất chưa hợp lệ cho dân"4

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch đất mà chưa được nhà nước cấp sổ đỏ qua vụ việc của...