Thứ Ba, ngày 20/08/2019 12:26 PM (GMT+7)
CropLife và Báo NTNN chung sức truyền thông về nông nghiệp 4.0

CropLife và Báo NTNN chung sức truyền thông về nông nghiệp 4.0

Tổ chức Crop Life Châu Á và Báo Nông thôn Ngày nay vừa ký biên bản ghi nhớ phối hợp truyền thông trong các vấn đề ứng dụng khoa...