Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 19:38 PM (GMT+7)
Cuộc đổ bộ Normandy thành công nhờ Mặt Trăng mọc sớm?

Cuộc đổ bộ Normandy thành công nhờ Mặt Trăng mọc sớm?

Nhiều ghi chép lịch sử và ý kiến chuyên gia tỏ ra mâu thuẫn về việc Mặt Trăng mọc muộn hay sớm vào ngày quân Đồng minh đổ bộ lên...