Thứ Hai, ngày 09/12/2019 22:07 PM (GMT+7)
Công ty Fintech được đầu tư lên tới 500.000 USD nếu có giải pháp xuất sắc

Công ty Fintech được đầu tư lên tới 500.000 USD nếu có giải pháp xuất sắc1

Tại Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam - FCV), Quỹ đầu tư VinaCapital và...