Thứ Hai, ngày 17/06/2019 19:44 PM (GMT+7)
Nhóm cổ đông lớn tranh giành quyền lực, tương lai Vinaconex sẽ đi về đâu?

Nhóm cổ đông lớn tranh giành quyền lực, tương lai Vinaconex sẽ đi về đâu?1

Công ty An Quý Hưng, với những thành viên HĐQT được bầu qua đại hội có dấu hiệu không hợp pháp, đang chi phối Vinaconex, một sự...