Thứ Năm, ngày 21/11/2019 13:22 PM (GMT+7)
"Ma trận" giống lúa giả (Bài cuối): Cần luật riêng cho hạt giống

"Ma trận" giống lúa giả (Bài cuối): Cần luật riêng cho hạt giống

Cần luật riêng cho ngành công nghiệp hạt giống, chứ không thể quản lý dựa theo luật chung về giống cây trồng - Đó là khẳng định...