Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:43 PM (GMT+7)
Công ty Điện lực Hà Nam: Tuyên truyền phòng tránh tai nạn về điện trong mùa mưa bão

Công ty Điện lực Hà Nam: Tuyên truyền phòng tránh tai nạn về điện trong mùa mưa bão

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Nam luôn chủ động làm tốt công tác phòng tránh thiên tai, đặc biệt là tai nạn về điện...