Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 05:26 AM (GMT+7)
Cà tím biến đổi gen giúp nông dân Bangladesh nâng cao thu nhập

Cà tím biến đổi gen giúp nông dân Bangladesh nâng cao thu nhập

Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế tại Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh đã cho thấy những...