Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
Vừa bị kỷ luật cách chức, Giám đốc phà Quang Thanh có chức vụ mới

Vừa bị kỷ luật cách chức, Giám đốc phà Quang Thanh có chức vụ mới1

Sau gần một tháng nhận kỷ luật cách chức, nhưng ông Lê Văn Dương - nguyên Giám đốc bến phà Quang Thanh lại được bổ nhiệm chức vụ...