Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 08:25 AM (GMT+7)
Bộ Giao thông kiến nghị giữ trạm BOT Cai Lậy, giảm 60% mức phí

Bộ Giao thông kiến nghị giữ trạm BOT Cai Lậy, giảm 60% mức phí

Nếu giữ nguyên trạm và giảm mạnh phí, Nhà nước không phải dùng ngân sách hỗ trợ dự án, nhưng phải kéo dài thời gian hoàn vốn đầu...