Thứ Ba, ngày 14/08/2018 22:52 PM (GMT+7)
Bộ Giao thông kiến nghị giữ trạm BOT Cai Lậy, giảm 60% mức phí

Bộ Giao thông kiến nghị giữ trạm BOT Cai Lậy, giảm 60% mức phí

Nếu giữ nguyên trạm và giảm mạnh phí, Nhà nước không phải dùng ngân sách hỗ trợ dự án, nhưng phải kéo dài thời gian hoàn vốn đầu...