Thứ Ba, ngày 21/05/2019 00:13 AM (GMT+7)
Tam quốc diễn nghĩa: Ai mạnh nhất ngũ hổ tướng của nhà Thục?

Tam quốc diễn nghĩa: Ai mạnh nhất ngũ hổ tướng của nhà Thục?

Trong Tam quốc diễn nghĩa nổi tiếng không kém các vị quân sư mưu lược tài ba chính là đội hình Ngũ Hổ Tướng nhà Thục Hán.