Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 16:31 PM (GMT+7)
iPhone 12 sẽ giúp chủ nhân tìm lại đồ thất lạc

iPhone 12 sẽ giúp chủ nhân tìm lại đồ thất lạc

Ứng dụng bằng sáng chế mới nhất của Apple có liên quan đến một tính năng giúp người dùng tìm lại đồ thất lạc thông qua iPhone.